• slide-0.jpg
  • slide-2.jpg
علم و دانش
روانشناسی موفقیت
کسب و کار
حقوق و قوانین
شعر و داستان
لبخندانه
باشگاه دیدگاه
دستور آشپزی
یادداشت های سلامتی

شعر 24 اسفند

لطفا قبل از ذکر مشخصات خود، فقط واژه "شعر" و در پایان شعر ارسالی، نام "شاعر" را حتما قید نمایید تا انتخاب پیام شما با موفقیت انجام شود. اولویت با اشعار گویا و مختصر و مفید است.

زهره 17 إسفراین :
در روزهای آخراسفند، کوچ بنفشه های مهاجر، زیباست / درنیم روز روشن اسفند، وقتی بنفشه ها را از سایه های سرد ، در اطلس شمیم بهاران ، باخاک و ریشه _میهن سیارشان _ در جعبه های کوچک چوبی ، در گوشه ی خیابان ، می آورند / جوی هزار زمزمه در من ، میجوشد : ای کاش . . . ای کاش آدمی وطنش را، مثل بنفشه ها، در جعبه های خاک ، یک روز می توانست ، همراه خویشتن ببرد هرکجا که خواست. در روشنای باران ، در آفتاب پاک)محمدرضا شفیعی کدکنی(

ملکه پاییز:
گفتم شب وصل وروز تعطیل آمد/کان شوخ دوان دوان بتعجیل آمد/گفتم که نمی نهی رخی بر رخ من/گفتا برو ابلهی مکن پیل آمد...)سعدی(

فاطمه 22 قم:
فردا اگربدون توباید به سرشود
فرقی نمی کند شب من کی سحرشود
شمعی که درفراق بسوزد سزای اوست
بگذارعمر، بی توسراپاهدرشود
رنج فراق هست وامیدوصال نیست
این هست ونیست کاش که زیر و زبرشود (فاضل نظری)

رها حمزه زاده 14اردبیل:
سرو چمان من چرامیل چمن نمیکند؟
همدم گل نمیشود یاد سمن نمیکند؟(حافظ)

سمیرا 20ورامین :
شبی خواهم که پیغمبر ببینم
دمی با ساقی کوثر نشینم
بگیرم دربغل قبر رضا را
در آن گلشن گل شادی بچینم(بابا طاهر)

عاطفه از بجنورد:
گفتی اندر خواب بینی بعد از این روی مرا
ماه من در چشم عاشق آب هست و خواب نیست (رهی معیری)

لیلا 20 خلخال :
قدت که میان قاب در پیدا شد
لرزید دلم،دچار شد،شیدا شد
یک شوخی بچگانه،یک عشق بزرگ
من زنگ زدم در بروم؛در وا شد...(یعقوب زارع ندیکی)

زهراکریمی21:
چشم های من
این جزیره ها که در تصرف غم است
این جزیره ها که از چهارسو محاصره است
در هوای گریه های نم نم است
گرچه گریه های گاه گاه من
آب می دهد درخت درد را
برق آه بی گناه من
ذوب می کند
سد صخره های سخت درد را
فکر می کنم
عاقبت هجوم ناگهان عشق
فتح می کند
پایتخت درد را
(قیصرامین پور)

نغمه 27 رفسنجون :
آری از پشت کوه آمده ام
چه می دانستم اینور کوه
بایدبرای ثروت، حرام خورد
برای عشق، خیانت کرد
برای خوب دیده شدن، دیگری را بد نشان داد
وبرای به عرش رسیدن، باید دیگری را به فرش کشاند…
وقتی هم با تمام سادگی دلیلش را می پرسم ،
می گویند: “از پشت کوه آمده ای!”…
ترجیح می دهم به پشت کوه برگردم وتنها دغدغه ام سالم بازگرداندن گوسفندان از دست گرگها باشد
تا اینکه اینور کوه باشم و گرگ وار انسانیت را بدرم! (محمدبهمن بیگی)

فاطمه احمدیان.رومشكان:
چشم دل باز کن که جان بینی
آنچه نادیدنی است آن بینی
دل هر ذره را که بشکافی
آفتابیش در میان بینی(هاتف اصفهانی)

سیده آرمیتا27 مازندران:
از برگها شنیده ام اواز ماه را
وز آب ها ترانه خواب گیاه را
آموختم ز برق سرشک ستاره ها
فریاد اشک را و زبان نگاه را
و آن چشم آهوانه که یک عمر روز و شب
بی گریه سر نکرد
غم را به من نمود و شبان سیاه را...
با آن که در تبسم مهر تو یافتم
ذوق نگاه را
اما همیشه زمزمه ای جاریست بر لبم
کای عشق...
پیش از آن که تو خاکسترم کنی
ای کاش می شناختم از راه چاه را... (فریدون مشیری)

محبوبه از گیلان:
نوبهارست در آن کوش که خوشدل باشی
که بسی گل بدمد باز و تو در گل باشی
من نگویم که کنون با که نشین و چه بنوش
که تو خود دانی اگر زیرک و عاقل باشی
چنگ در پرده همین میدهدت پند ولی
وعظت آنگاه کند سود که قابل باشی
در چمن هر ورقی دفتر حالی دگر است
حیف باشد که ز کار همه غافل باشی
نقد عمرت ببرد غصه دنیا به گزاف
گر شب و روز درین قصه مشکل باشی
گر چه راهیست پر از بیم،ز ما تا بر دوست
رفتن آسان بود ار واقف منزل باشی (حافظ)

هستی 16 کاشمر:
جنگ از طرف دوست دل آزار نباشد
یاری که تحمل نکند یار نباشد
تا رنج تحمل نکنی گنج نبینی
تا شب نرود صبح پدیدار نباشد
آهنگ دراز شب رنجوری مشتاق
با آن نتوان گفت که بیدار نباشد (سعدی)

***انتقاد، پیشنهاد و حمایت در رابطه با پیام نمای پنج:
پیامک به شماره : 30000162
تماس در تهران 162 و سایر شهرها 2781 - 021
تمامی حقوق این سایت متعلق به سازمان صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران می باشد