• slide-0.jpg
  • slide-2.jpg
علم و دانش
روانشناسی موفقیت
کسب و کار
حقوق و قوانین
شعر و داستان
لبخندانه
باشگاه دیدگاه
دستور آشپزی
یادداشت های سلامتی

شعر 16خرداد

به روز رسانی بخش شعر
سه شنبه شب هر هفته
به جز ایام تعطیل


توجه:
لطفا ابتدای هر پیام، واژه "شعر" را قید نمایید تا انتخاب پیامهای شما بهتر صورت گیرد.


فاطمه 21 تبریز :
نقش او بردل چه زیبا می نشست
سنگدل آیینه ما را شکست
آینه صد پاره شد در پای دوست
باز در هرپاره عکس روی اوست
آینه در عشقبازی صادق است
آینه یک دل نه، صد دل عاشق است!
هوشنگ ابتهاج

محبوبه.گیلان:
نمیدانم پس از مرگم چه خواهد شد؟ ... نمیخواهم بدانم کوزه گر از خاک اندامم چه خواهد ساخت؟ ولی بسیار مشتاقم، که از خاک گلویم سوتکی سازد، گلویم سوتکی باشد به دست کودکی گستاخ و بازیگوش و او یکریز پی در پی، دم گرم خوشش را بر گلویم سخت بفشارد، و خواب خفتگان خفته را آشفته تر سازد، بدین سان بشکند در من، سکوت مرگبارم را !
مرحوم دکتر شریعتی


فهیمه 26 شهر "یار" :
اى كه گفتى جان بده تا باشدت آرام جان
جان به غم هایش سپردم نیست آرامم هنوز!
حافظ


آوا چگنی 19:
پیــــش از تو آب معنی دریا شدن نداشـت
شب مانده بود و جرأت فردا شدن نداشـت
بسیـــار بـــود رود در آن برزخ کبـــود
اما دریـغ، زهـــره ی دریــا شدن نداشــت
در آن کویـــر سوختــــــه، آن خاک بی‌بهار
حتی علـــــف اجازه ی زیبــا شدن نداشت
گم بود در عمیــــق زمین شــــانه ی بهـار
بی تو ولی زمینــــــه ی پیدا شدن نداشت
دل‌ها اگــر چه صـاف، ولی از هراس سنگ
آیینـــه بـود و میـل تمـاشـا شـدن نـداشـت
چون عقده‌ای به بغض فرو بود حرف عشق
ایـن عقـده تا همیشه سر وا شدن نداشت
سلمان هراتی

یاسمین/ بهارهمدان:
گفته بودم که به دریانزنم دل٬اما
کودلی تاکه به دریابزنم یا نزنم؟!
از ازل تا به ابد پرسش آدم اینست
دست بر میوه حوا بزنم یا نزنم؟!
قیصرامین پور

سپیدان بانو / 19 میانه :
خستگان را چو طلب باشد و قوت نبود
گر تو بیداد کنی شرط مروت نکند
ما جفا از تو ندیدیم و تو خود نپسندی
آن چه در مذهب ارباب طریقت نبود
حافظ

نرگس زندیه15میلاجرد:
چشمت که به خونریزی عشاق سری داشت
می کشت یکی را و نظر بر دگری داشت
غزالی مشهدی

سخاوت19تهران:
سفرمگو که دل ازخود سفر نخواهدکرد
اگرمنم که دلم بی تو سر نخواهد کرد
من و تو پنجره های قطار درسفریم
سفر مرا به تو نزدیکترنخواهدکرد
ببر به بی هدفی دست برکمان و ببین
کجاست آنکه دلش راسپر نخواهد کرد!
خبرترین خبر روزگار بی خبری ست
خوشا که مرگ کسی راخبر نخواهدکرد
مرابه لفظ کهن عیب میکنند و رواست
که سینه سوخته از می حذر نخواهدکرد!
فاضل نظری

زهره 18 إسفراین:
وقتی همه جا از غزل من سخنی هست
یعنی همه جا تو ... همه جا تو
پاسخ بده از اینهمه مخلوق چرا من؟!
تا شرح دهم از همه ی خلق چرا تو!
محمد علی بهمنی

زهرا27 همدان:
نی دولت دنیا به ستم می‌ارزد
نی لذت مستی‌اش الم می‌ارزد
نه هفت هزار ساله شادی جهان
این محنت هفت روزه غم می‌ارزد!
حافظ

شیما15گناباد:
گفته بودی که چرا محو تماشای منی
آن چنان مات که حتی مژه بر هم نزنی
مژه برهم نزنم تا که ز دستم نرود:
ناز چشم تو به قدر مژه بر هم زدنی!
فریدون مشیری

سیده آرمیتا27مازندران:
مـرده ام ؛ایـن نـفـس تـازه ی مـن فـلـسفـه دارد
روی پــا بــودن ایـن بـــرج ‌ِ کــهــن فـلـسـفـه دارد

سنگ این است که من فکر کنم"قسمتم این بود"
تیـشـه بـر سـر زدن «سنـگ شکن» فلسفه دارد

دوستـی بـا تـو میـسّـر کـه نـشـد نقشه کشیدم
بـا رفـیــقــان شـمـا دوســـت شــدن فلسفه دارد

گفته بودند که در شهر شبی دیده شدی،حیف...
و هـمـین "حیـف" خودش مـطـمـئـنـا فلسفه دارد

آمــدی بــر ســر قــبــرم ، نـشـد از قـبــر درآیــم
تـازه فـهـمـیـده ام ایـن بـنـد ِکـفــن فـلـسفه دارد!
کاظم بهمنی


زهرا کوهرو. دورود:
درخت غم به جانم کرده ریشه
به درگاه خدا نالم همیشه
عزیزان قدر یکدیگربدانید
اجل سنگ است آدم مثل شیشه
باباطاهر

***انتقاد، پیشنهاد و حمایت در رابطه با پیام نمای پنج:
پیامک به شماره : 30000162
تماس در تهران 162 و سایر شهرها 2781 - 021
تمامی حقوق این سایت متعلق به سازمان صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران می باشد