10000528   @didgah.tv5 
ده طرز تفکری که به شما کمک می کند تبدیل به یک کار آفرین شوید

کارآفرینان و صاحبان کسب و کار آدم های خاص و متفاوتی هستند.
آنها دارای نبوغ و استعداد ذاتی هستند، چیزی که در ما وجود ندارد.اینها غالبترین تفکراتی است که افراد زمانی که درباره کار آفرینان فکر می کنند در ذهنشان نقش می بندد. ولی بر خلاف آنچه اغلب افراد فکر می کنند یک صاحب کسب و کار موفق، کار آفرین به دنیا نمی آید.او برای رسیدن به این جایگاهی که دارد یاد گرفته، تلاش کرده و مهم تر از همه سعی کرده است متفاوت از دیگران فکر کند. یک مثل معروف وجود دارد که می گوید “اگر همان کاری را بکنی که تا به حال انجام داده ای همان نتیجه ای را خواهی گرفت که تا به حال گرفته ای"پس اگر می خواهید آینده متفاوتی برای خود بسازید باید متفاوت فکر و البته عمل کنید.