10000528   @didgah.tv5 
باربارا؛ سیارک دوتایی!

ستاره شناسان برای اندازه گیری سیارکها روشی جدید با عنوان «استفاده از تداخل سنج» را پیشنهاد داده اند که قادر است اندازه ی سیارکهایی با قطر ناچیز 14 کیلومتر را تعیین کند.
این روش به روش های قدیمی کمک می کند تا تعدد سیارکهای بیشتری را اندازه گیری کنند.
تیمی از کیهان شناسان فرانسوی و ایتالیایی این روش را ابداع کرده اند که برای این کار از توانایی تلسکوپ رصدخانه ی جنوب اروپا (VLTI تلسکوپ خیلی بزرگ تداخل سنج)، بهره برده اند.