10000528   @didgah.tv5 
بدون نوه هرگز!

 پیشنهادهایی به خانواده همسران نابارور

بسیاری از خانواده ها در ایران تصوری از زندگی مشترک بدون فرزند ندارند. این مسئله در خانواده مردان ایرانی بارزتر است آنان اغلب فرزند را هدف ازدواج و نه محصول آن می دانند و با این دیدگاه زندگی بدون فرزند را زندگی بی هدف می دانند...

هنوز دارند عقدنامه را امضا می کنند از آن همه امضا شاید نیمش مانده که پچ پچ مادر داماد، توجه عروس را به خود جلب می کند: ان شاء الله زودتر بچه دار شوند، می خواهم فرزند پسرم را ببینم و بمیرم. یکی دیگر از اقوام، که مریم هنوز نمی داند چه نسبتی با شوهرش دارد، پاسخ می دهد خدا کند مانند خواهرش نازا نباشد بند دل مریم می برد. انگار یکی به دلش چنگ می کشد.

سرش گیج می رود نکند من هم بچه دار نشوم، آن وقت باید جواب خانواده شوهرم را چه بدهم؟ ناباروری خودش یک درد است، اما سخنان اطرافیان، به خصوص خانواده درجه یک دو طرف و به ویژه خانواده مرد، هزار درد مریم هنوز خوب به یاد دارد که چه طعنه ها به خواهر و شوهرخواهرش زده شد. او به یاد دارد که پیش از آنکه مشخص شود عامل ناباروری، شوهرخواهرش است. خانواده او آستین بالا زده بودند تا برای پسرشان زن بگیرند تا ابتر نشوند.

تازه وقتی دکترها گفتند خواهر مریم می تواند بچه دار شود و مشکل از شوهرش است. باز هم خانواده شوهر خواهرش دست بردار نبودند و اصرار داشتند پسرشان تجدید فراش کند، شاید این بار نوه دار شوند. مریم به یاد دارد وقتی خواهرش اعلام کرد که شوهرش را دوست دارد و می خواهد بدون فرزند به زندگی مشترکش ادامه دهد. مادرش گریه کرد، فریاد زد و دست آخر دختر را تهدید کرد که اگر از شوهر نابارورش جدا نشود، او را عاق می کند.

بسیاری از خانواده ها در ایران تصوری از زندگی مشترک بدون فرزند ندارند. این مسئله در خانواده مردان ایرانی بارزتر است آنان اغلب فرزند را هدف ازدواج و نه محصول آن می دانند و با این دیدگاه زندگی بدون فرزند را زندگی بی هدف می دانند دخالت اطرافیان در زندگی همسران نابارور وقتی به اوج می رسد که این همسران قصدشان را مبنی بر ادامه زندگی مشترک شان بدون فرزند اعلام می کنند به این ترتیب همسران نابارور بی فرزندی، زخم زبان ها، طعنه ها و در مواردی نفرین اطرافیانشان را هم به جان بخرند. در حالی که خوشبختی زندگی مشترک به وجود فرزند گره نخورده است.

اطرافیان توجه کنند

**فشار مضاعفی به آنان تحمیل نکنید اگر چند سال از ازدواج آن ها می گذرد اما فرزندی ندارند، لازم نیست مرتب یادآوری کنید که دیر می شود و باید عجله کنند. مطمئن باشید خودشان به خوبی این موضوع را می دانند و ممکن است در باروری با مشکلی مواجه باشند و شما در جریان نباشید.

**سعی نکنید خود را مشتاق و در حسرت دیدن فرزند آنان نشان دهید، چون با این کار احساس تقصیر و سرزنش خویشتن را در آنان افزایش می دهید.

** از آنان حمایت کنید. حمایت های روحی و عاطفی شما موجب می شود در زیر فشار مشکلات کمر خم نکنند به آن ها اطمینان بدهید که در صورت نیاز می توانند روی حمایت مالی تان هم حساب کنند.

** به آن ها توجه کنید نسبت به شرایط شان حساس باشید، اما هرگز قبل از اینکه خودشان موضوعی را مطرح کنند، شما سر صحبت را باز نکنید.

** اگر موضوع ناباوری شان را با شما مطرح کردند، از واکنش های تنش زا بپرهیزید و سعی کنید نگرانی خود را بروز ندهید.

** درباره راهی که انتخاب کرده اند انتقاد و قضاوت نکنید.

باردار شدن اعضای خانواده یا نزدیکان را از آنان پنهان نکنید. این رفتار موجب سوء برداشت می شود و افکار منفی را به ذهن شان سرازیر می کند و مرتب به خود می گویند حتماً شما برای این پنهان کاری دلیل یا منظور خاصی داشتید.

**از نسخه پیچی های خانگی و بی نتیجه که فقط موجب هدر رفتن زمان طلایی درمان می شود، بپرهیزید.

**هرگز به فکر پاک کردن صورت مسئله نباشید، چون با این کار خودتان را از مسئله حذف می کنید. روش های نادرست و غیرانسانی نظیر پیشنهاد طلاق و یا ازدواج مجدد به مرور شما را از جبهه دوست وارد لشکر دشمن می کند.

**باردار شدن اعضای خانواده یا نزدیکان را از آنان پنهان نکنید. این رفتار موجب سوء برداشت می شود و افکار منفی را به ذهن شان سرازیر می کند و مرتب به خود می گویند حتماً شما برای این پنهان کاری دلیل یا منظور خاصی داشتید.

**ناباروری امری کاملاً طبیعی است و نباید نسبت به آن واکنش های غیرطبیعی نشان دهید.