10000528   @didgah.tv5 
متخصص ارتودنسی
یک کودک باید به طور طبیعی از بینی نفس بکشد وقتی مختل می شود تمام شرایط را بهم می ریزد البته ممکن است یک بینی بسته باشد ممکن است بخاطر لوزه بزرگ باشد یا آلرژی داشته باشد پلیپ بینی باشد انحراف بینی یا ضرباتی که به ناحیه بینی زده شده باشد و همه اینها باعث می شود بیمار نتواند از بینی نفس بکشد یا در واقع سوراخهای بینی تنگ باشد یا عفونت های مکرری که بیمار پیدا می کند که ممکن است به گوش هم سرایت کند و این مساله اگر تکرار شود باعث می شود فک بالا تنگ شود و بیمار وقتی از دهان تنفس می کند خلایی در این ناحیه ایجاد می شود و دندانهای بالا کوچک می شود و فک بالا با فک نمی تواند مچ شود و هماهنگی اش را از دست می دهد.
ابتدا باید تنفس دهانی را رفع کنیم ممکن است بخاطر لوزه بزرگ باشد که ارجاع می دهیم رفع شود و در مرحله بعدی فک بالا که تنگ شده باز کنیم و کام گنبدی شکل را با دستگاههای ارتودنسی باز کنیم اگر بیمار در سنین پایین مراجعه کند با دستگاهای ساده ارتودنسی فک بالا را باز می کنیم و همزمان که فک بالا باز می شود کمک می کند به تنفس بیمار و از داخل بینی بر می گردد.
اگر بیمار در سنین بالاتر مراجعه کند و کام استخوانی شود باید شکسته شود و جراحی کنیم تا باز شود بنابراین یک تنفس دهانی می تواند چه معضلاتی را به همراه داشته باشد.
حتی تکلم بیمار دچار مشکل می شود و در شرایط خیلی بدتر بیمار ممکن است شبها به حالت هق هق بیدار شود و ممکن است روی سلامتی کلی بیمار تاثیر بگذارد. دیگر اینکه وقتی بیمار صحبت می کند زبانش را می مکد و یا زبانش بی دندانهای بالا و پایین قرار می گیرد و مانع می شود دندانهای بالا و پایین رویش پیدا کنند و بین آنها باز می ماند.
در اینجا دستگاه متحرکی را به بیمار می دهیم که سیم دارد و زبان را مهار می کند و اجازه نمی دهد زبان بین دو دندان بماند و گیر کند. مکیدن لب و مکیدن انگشت و یا ناخن همه می تواند سق کام را گنبدی شکل کند و فک بالا تنگ شود و جایی برای رویش دندان نخواهد ماند.