10000528   @didgah.tv5 
فوق تخصص گوارش
س: امروزه می گویند همه چیز بستگی به ژن دارد اگر ژن خوب داشته باشی مثلا باهوشی، سالمی، زیبایی و اگر ژن بد داشته باشی همه گرفتاری ها را داری . آیا واقعا همین است؟
ج: برای بدخیمی ها دو منشا را همیشه داریم بدن همیشه در حال بازسازی است و مبارزه می کند اگر در این مبارزه و تکثیر بعضی از سلولها منظم تکثیر پیدا نکند از فرمان اصلی خارج شود تبدیل به چیزهای بد می شود و بدن اینها را می گیرد و از بین می برد و هر روز این درگیری وجود دارد ما یک وقت هایی این را تقویت می کنیم و بعضی اوقات آن را تقویت می کنیم و با کشیدن سیگار و خوردن الکل سیستم دفاعی بدن را ضعیف می کنیم.
معده مرکز بیماری هاست و کارش اینست که اسید و آنزیم تولید کند و شروع هضم را انجام دهد تا حجم 1500 سی سی و دچار ورم و زخم می شود و بدترین نوع آن هم تومور بدخیم است و متاسفانه امروزه میزان تومورها در معده بالا رفته است .
سرطانهای معده دو منشا دارد ژنتیک، و محیط . محققان آمدند بررسی کردند گفتند افرادی که در یک منطقه ای زندگی کردند که سرطان معده شان بالا بوده و مهاجرت کردند به منطقه ای که سرطان معده شان پایین بوده اینها با رفتن به اینجا شیوع اش مثل قبل باقی مانده ولی بچه هایشان ایطور نشدند و اثر محیط بر ژنتیک قالب است.
برای جلوگیری خیلی کارها می توان کرد مثلا جلوگیری از ورود میکروب در معده اگر کسی در خانواده سابقه ژنتیک را داشت میکروب را باید سریع از بین ببرد. با یک آزمایش خیلی ساده می توان تشخیص داد البته کسانی که علامت دار هستند باید آزمایش بدهند. یک گروه خونی را در تحقیقات دیدند که ممکن است مبتلا شوند بعدی پولیپ های معده است و اینها در ادامه تبدیل به بد خیمی می شود و باید آن را در بیاورند تا تبدیل به سرطان نشود. خیلی از جراحی هایی که روی معده انجام می دهند در فاصله 15 تا 20 سال بعد زمینه ساز بدخیمی های معده می شوند. مساله دیگر زخم معده هست بیش از 50 درصد از کسانی که سرطان معده دارند اولش زخم است باید ابتدا زخم را خوب کنند.
سالها درد را می کشند توجه نمی کنند و می گویند راینیتدین می خورم خوب می شوم ولی دارد تکثیر پیدا می کند.
غذاهای دودی شده نمکی شده ترشی جات و بریانی خیلی برای معده مضر است ولی سیر سبزیجات ویتامین آ و سی خوب است و باید استفاده کنند.