10000528   @didgah.tv5 
متخصص ارتودنسی
ما دو مشکل داریم زمانی ممکن است دندان ها شلوغ باشند روی هم باشند یک زمانی ممکن است بین دندان ها فاصله باشد بعضی اوقات ممکن است فک کوچک باشد یا جلو باشد مشکلات فکی را باید جداگانه بررسی کنیم اولویت درمان ابتدا با فک است و بعد دندان ها بر مبنای فک چیده شود اگر دیر برویم سراغ فک و توجهی نداشته باشیم فک استخوانی می شود و نمی توانیم با ارتودنسی درست کنیم و باید جراحی کنیم. درمان ارتودنسی را به سه دوره اگر بخواهیم تقسیم کنیم بعضی ناهنجاری ها را در زمان دندان های شیری انجام می دهیم بعضی اوقات زمانی که دندان های مختلط در دهان بیمار هست انجام می دهیم برای مشکلات فکی بیشتر دوست داریم در زمانی که دندان های مختلط در دهان بیمار هست درمان کنیم قبل از بلوغ بیمار یعنی در سنین 10 یا 11 سالگی اقدام کنیم ولی اگر از زمان خودش بگذرد فک سفت می شود و استخوانی.
فکین را با دستگاههای مختلف حرکت می دهیم اگر فک بیماری عقب است قالب می گیریم دستگاهی به بیمار می دهیم که فک پایین را جلو می آورد و یا برعکس. نسل قدیم دستگاه خارج دهانی را بیشتر می پذیرفت امروزه کمتر کسی راضی به این کار می شوند. ما همیشه توصیه می کنیم بیمار زودتر مراجعه کند و نیازی به جراحی نداشته باشیم. گاهی اوقات فک بیماری جلو هست می توانیم با کشیدن دو دندان از فک بالا می توانیم فک بالا را به سمت عقب ببریم. دندان عقل انقدر عقب است کشیدن آن روی صورت هیچ تاثیری نمی گذارد روی شلوغی دندان ها هیچ تاثیری نمی گذارد ما نزدیک ترین دندان به مشکل را می کشیم. همیشه در درمان ارتودنسی سعی می کنیم دندانی را بکشیم که ریشه اش مشکل دارد و یا دندانی را بکشیم که لق است .
س: کشیدن دندان ها روی صورت و ظاهر اثر می گذارد؟
ج: تاثیر زیادی دارد و اگر بیماری فک بالایش عقب باشد دندانش را نمی کشیم چون کشیدن دندان روی بافت نرم صورت تاثیر می گذارد. فقط بیماری که فک جلو دارد دندان می کشیم. برای درمان ارتودنسی به صورت تیمی عمل می کنیم و هر کاری توسط متخصص خودش انجام می شود و حتما باید بیمار را زود ببینیم تا کمتر به سمت جراحی برود .