10000528   @didgah.tv5 
شعر 9 آبان
به روز رسانی بخش شعر
عصر سه شنبه هر هفته
به جز ایام تعطیل
توجه:
لطفا در ابتدای هر پیام عنوان " بخش شعر" را قید نمایید و تا جای ممکن اشعاربا ذکر شاعر ارسال شوند. باتشکر

ناصحی 29 از دامغان:
سراپا اگر زرد و پژمرده ایم
ولی دل به پاییز نسپرده ایم
چو گلدان خالی لب پنجره
پر از خاطرات ترک خورده ایم
اگر داغ دل بود ما دیده ایم
اگر خون دل بود ما خورده ایم
اگر دل دلیل است آورده ایم
اگر داغ شرط است ما برده ایم
اگر دشنه دشمنان گردنیم
اگرخنجر دوستان گرده ایم
گواهی بخواهید اینک گواه
همین زخم هایی که نشمرده ایم
دلی سربلند و سری سر به زیر
از این دست عمری به سر برده ایم
قیصرامین پور

عاطفه احمدی16باغملک:
سازگاری با رفیقان ظاهرا کار تو نیست
از وفا و مهربانی دم مزن، کار تو نیست
تو شریک دزد بودی و رفیق قافله
غارتم کردی ولی گفتی به من: کار تو نیست
پیش از آنی که بخواهی از کنارت می روم
تا بدانی عذر ما را خواستن، کار تو نیست
ناز کم کن، عشوه بس کن، اشتباهی آمدی
دلبری از ما جوانان پیرزن! کار تو نیست
لایق ِ تو خسرو بود و مایه دارانی چو او
شرط بندی با کسی چون کوهکن کار تونیست
شیر کی دیدی که با کفتارها دمخور شود؟
دور شو از من، نبرد تن به تن کار تو نیست
لب مطلب: "کار هر بز نیست خرمن کوفتن
گاو نر میخواهد و مرد کهن" کار تو نیست
کاظم بهمنی

سیده آرمیتا28مازندران:
به جور،ترک محبت خلاف عادت ماست
وفا مصاحب دیرینه محبت ماست
تو وخلاف محبت خدانگه دارد
به ماجفای تو ازبخت بی مروت ماست
بسا گدابه شهان نردعشق باخته اند
به ما مخندکه این رسم بدنه بدعت ماست
به دیگری نگذاریم؛مرده ایم مگر
نشان تیرتغافل شدن که خدمت ماست
تویی که عزت ما می بری به کم محلی
وگرنه خواری عشقت هلاک صحبت ماست
به دعوی آمده بودیم وچاشنی کردیم
کمان؛تونه به بازوی صبر وطاقت ماست
هزاربنده چو وحشی خریدوکردآزاد
کندمظایقه ازیک نگه که قیمت ماست
وحشی بافقی

زهرا اردیبهشتی 20 ایلام :
باز هم تسبیح بسم الله را گم کرده ام
شمس من کی می رسد؟من راه را گم کرده ام
طره از پیشانی ات بردار ای خورشیدکم!
در شب یلدا مسیر ماه را گم کرده ام
در میان مردمان دنبال آدم گشته ام
در میان کوه سوزن کاه را گم کرده ام
زندگی بی عشق شطرنجی ست در خورد شکست
در صف مشتی پیاده شاه را گم کرده ام
خواستم با عقل راه خویش را پیدا کنم
حال می بینم که حتی چاه را گم کرده ام
زندگی آنقدر هم درهم نبود و من فقط
سرنخ این رشته ی کوتاه را گم کرده ام
علیرضا بدیع

آمین :
گاهی شرار شرم و گاهی شور شیدایی است
این آتش از هر سر که برخیزد تماشایی است
دریا اگر سر می زند بر سنگ حق دارد
تنها دوای درد عاشق ناشکیبایی است
زیبای من ! روزی که رفتی با خودم گفتم
چیزی که دیگر بر نخواهد گشت ، زیبایی است
راز مرا از چشم هایم می توان فهمید
این گریه های ناگهان از ترس رسوایی است
این خیره ماندن ها به ساعت های دیواری
تمرین برای روزهایی که نمی آیی است
شاید فقط عاشق بداند او چرا تنهاست
کامل ترین معنا برای عشق ، تنهایی است
فاضل نظری

سیده ملورین15گلستون:
یک روز ازبهشتت دزدیده ایم یک سیب
عمریست در زمینت هستیم تحت تعقیب
خوردیم درزمینت این خاک تازه تأسیس
ازپشت سربه شیطان ازروبروبه ابلیس
از سکرنامت ای دوست با آنکه مست بودیم
ماراببخش یک عمرشیطان پرست بودیم
حالا دراین جهنم این سرزمین مرده
تاوان آن گناه وآن سیب کرم خورده
باید میان این خاک، درکوه ودشت وجنگل
عمری ثواب کردوبرگشت جای اول
سعیدبیابانکی

زهرا 27 همدان:
می شود پرده چشمم پر کاهی، گاهی
دیده ام هر دو جهان را به نگاهی، گاهی
وادی عشق بسی دور و درازست ولی
طی شود جاده صد ساله به آهی گاهی
در طلب کوش و مده دامن امید زدست
دولتی هست که یابی سر راهی گاهی
اقبال لاهوری

امیری تهران:
مانند همیشه چشم هایم به در است
بر سفره ی ما جگر نه خون جگر است
ته مانده ی سفره شما را آورد!
آری پدرم مورچه ی کارگر است

شاید بتوان راه بیانش را بست
یا این که رگ خون روانش را بست
زخمی که روایتگر دردی باشد
با چسب نمی توان دهانش را بست
جلیل صفربیگی

خددادی . فارس:
زمین مست است، مست از عشق عالمگیر ایرانی
زمان مست است از آرامش و تدبیرایرانی
برای دیدن ما چشمهایی نو فراهم کن
نگاهی نو برای دیدن تصویر ایرانی
ببین تاریخ را عمری رها بودیم و آزاده
نبوده حلقه ی زنجیر در تقدیر ایرانی
ببین تاریخ را هر جا که دشمن پای کج کرده
نشسته بر تنش ناگاه داغ تیر ایرانی
ببین تاریخ را ما پهلوانان دماوندیم
هماره بوده دست دیو در زنجیر ایرانی
به روباهان بگو از گوش هاشان پنبه برگیرند
امان از غرّش رعب آفرین شیر ایرانی
ناصر حامدی

***انتقاد، پیشنهاد و حمایت در رابطه با پیام نمای پنج:
پیامک به شماره : 30000162
تماس در تهران 162 و سایر شهرها 2781 - 021