10000528   @didgah.tv5 
جراح زانو
حوادث ورزشی بسیار زیاد است و امروزه در مملکت ما ورزشکار خوشبختانه زیاد داریم ولی باید بدانند حادثه ورزشی همیشه در کمین آنان هست و بیخبر اتفاق می افتد منظور ما از ورزش حفظ سلامتی و ارتقا سلامتی است اگر اتفاقی برای ورزشکاری بیوفتد و سلامتی اش را به خطر بیندازد این ورزش دیگر ارزشی ندارد.
یک ورزشکار باید در فضای مناسب با لباس و کفش مناسب و همچنین مربی کارآمد داشته باشد و اگر همه موارد رعایت شود حوادث ورزشی کمتر به سراغشان می آید. یکی از شایع ترین آسیب مینیسک ها در مفصل زانو هست و در اسکی فوتبال یا پرش ها ممکن است برایش حادثه اتفاق بیفتد .
بین دو تا سطح مفصلی دو عنصر تقریبا مثلثی شکل ولی نیم دایره قرار دارد که اینها نقش بسیار مهمی در حفظ سلامتی زانو دارند و هنگام خم و راست شدن مفصل زانو به عقب و جلو حرکت می کنند یکی باعث تسهیل در مفصل زانو می شوند و دیگر اینکه وزن را می گیرند و دیگر اینکه مایع زانو را پخش می کنند و نقش بسیار مهمی در غضروف های مفصلی دارند .
در افراد مسن این غضروف ها مثل چوب خشک می شوند و شکننده می شوند و با کوچکترین آسیبی دچار پارگی می شوند اما در جوان ها خیلی دیر پاره می شود وقتی دو زانو نشسته اید یا زانوها کاملا خم شده اینها بین دو سطح مفصلی گیر می کنند اگر ناگهانی بلند شوند ممکن است فشار بسیار زیادی به مینیسک ها بیاید و اینها دچار پارگی شوند.
مینیسک ها رگهای خونی زیاد ندارند و بر اثر فشاری که می آید بین سلولها تغذیه می شود بنابراین اگر پارگی در محیطی باشد که رگها و عروق خونی دارند یک مرتبه زانو دچار خونریزی فراوان می شود.
مهمترین علامت بعد از پارگی مینیسک درد است اگر ورزشکاری زانویش قفل شود باید به اورژانس های ارتوپدی مراجعه کنند یا باید عمل شوند یا ممکن است با استراحت و دارو خوب شود . در افراد مسن نیازی به فشار زیاد و ورزشهای سنگین نیست چون لطافت خودش را از دست داده است .
بعضی اوقات زانو افراد خالی می شود و در بعضی اوقات همراه صدا هست. ورزشکاران مخصوصا باید خیلی مراقب باشند در مراقبت بعد از اتفاق باید ورزش را کنار بگذارد و اقدامات تشخیصی برای درمان انجام شود.