10000528   @didgah.tv5 
متخصص جراح اطفال
برنامه ای که در دامغان داریم اینست که از پزشکان دامغانی که به سراسر کشور رفتند دعوت به عمل می آوریم و تشکیلات پزشکی که بسیار به آن احتیاج داریم و در بیمارستان می خواهیم راه اندازی کنیم ما را یاری برسانند و باید یک سازمان جامع و جدیدی ایجاد کنیم.
ما با اینکه جمعیت ایران در سالهای 1320 سالمندان زیادی داشته الان نه و دو دهم میلیون جمعیت پیر هستند و ما با توجه به شرایط مساعدی که این شهر دارد فکر اینکه بتوانیم آسایشگاهها و هتل های نگهداری برای این گروه درست کنیم و برای درمان و سیستم این شهر بر قرار کنیم در حال انجامش هستیم تا بتوانیم راه اندازی کنیم .
س: مردم از نوع برخورد پزشکان گله مند هستند از اینکه یک پزشک در یک ساعت دهها مریض را می بیند بدون اینکه به حرفهایش گوش دهد از اینکه یک نگاه تجاری داشته باشد و نگاه درآمد داشته باشد نسبت به درمان گله دارند بنده شنیدم شما به قواعدی معتقد هستید لطفا در این خصوص با پزشکان هم صحبت بفرمایید.
ج: انسان می تواند دکتر شود دانشکده را طی می کند اما برای اینکه طبیب شود خیلی مسیر بیشتری را باید طی کند . بنده حدود 45 سال است طبابت می کنم در حدود 15 سال پیش به این نتیجه رسیدم طبیب و مریض یک موجود مقدس هستند چون به مرحله ایثار رسیده است شما زمانی که کسی مریض می شود به راحتی اجازه می دهد قسمتی از بدنش را بیندازی دور اجازه می دهد هر دارویی را به آنها بدهی حتی همه داراییش را برای هزینه درمان به شما می دهد و ما با انسانهای روحانی و مقدس هر روز سر و کار داریم اگر در چنین شرایطی برسیم به مرحله ای که کارمان و بیمارمان را مقدس بدانیم دیگر آن ایراداتی که فرمودید از بین می رود.
عده ای از ما اگر این شانس را داشته باشیم که به مقام طبابت برسیم دیگر مشکلی بین مریض و بیمار و درمانش نیست ما سعی داریم در این سیستم جدید که در دامغان داریم ایجاد می کنیم رابطه بین بیمار و پزشک را مستقیم کنیم و به راحتی کارشان انجام شود.