10000528   @didgah.tv5 
متخصص فلوشیپ زانو
زانو یک عضو مهمی هست که حرکات روزمره روی این مفصل انجام می شود برای تسهیل حرکات این مفصل خداوند درون زانو مایعی قرار داده که لزج و غلیظی هست باعث تغذیه غضروف هم می شود این مایع به علل مختلف می تواند زیاد شود در زانو و تورم حاصل شود در زانو 15 تا 20 سی سی زیاد می شود و این یا ناشی از صدمات به زانو هست یا ضربه ای شدید یا استفاده بیش از حد و مفرط از زانو هست و یا بخاطر بیماری هست اگر ناشی از صدمه و ضربه به زانو باشد معمولا اتفاقی در زانو افتاده و آلارم می دهد که اتفاقی در زانو افتاده مثلا ممکن است مینیسک زانو پاره شود شکستگی های غضروف در زانو اتفاق می افتد همه اینها باعث دو چیز می شود یا خونریزی می کند زانو که به صورت حاد است یا دو روز طول می کشد تا زانو بعد از اتفاق ورم کند این دیگر خونریزی نیست و مایع بیشتری ترشح شده و هر دوی اینها اگر اتفاق افتاد مریض زودتر باید به پزشک مراجعه کند و علت تورم مشخص شود.
ناشی از استفاده بیش از حد باشد منظور آرتروز است و زانو متورم می شود و مایع مفصل ترشح کرده است و یا ناشی از بیماری های روماتیسمی هست یا ناشی از بیماری نقرس این اتفاق می افتد و شایع ترین جا انگشت شست پا هست که قرمز می شود و یا عفونت های زانو که باعث تورم می شود. اول علت باید تشخیص داده شود و هر کدام درمان خاص خودش را دارد.
س: زانویی که آب می آورد نمی دانیم آیا مشکل روماتیسم داشتیم یا باید کجا مراجعه کنیم و اینکه الان مد شده آمپول تزریق می کنند؟
ج: بیماری هایی که باعث تورم و ترشح بیشتر مایع می شود بیشتر سابقه دار هستند و ناگهانی این اتفاق نمی افتد. منتهی خیلی از این بیماری ها درگیری مفصلی شدید ایجاد می کنند در شدت درگیری های مفصلی ارجاع داده می شوند به متخصصین ارتوپد که برای مفصل تخریب شده ناشی از سیر چند ساله بیماری برایش درمان انجام شود.کشیدن مایع زانو ارزشی ندارد و فقط در یک جا این کار را می کنیم یا ناشی از خونریزی زیاد یا ناشی از التهاب و تورم زیاد که فقط برای کاهش درد و التیام بیمار این کار انجام شده باشد تزریق های داخل زانو باب شده که به طور کلی هیچکدام اینها ثابت نشده تاثیر درمانی دارد و فقط برای ضد التهاب داده می شود و درمانی ندارد.