10000528   @didgah.tv5 
فوق تخصص مفصل گیجگاهی
س: حیطه تخصصی شما جزو تخصص های بسیار کم در دنیاست و به تعداد انگشتان دست هستند که در این حیطه فعالیت می کنند. ما از سر دردها گرفته تا گردن دردها همیشه درگیر هستیم . لطفا در خصوص مفصل گیجگاهی توضیح دهید و بفرمایید روند درمانی آن چگونه است؟
ج: مفصل گیجگاهی فکی مفصلی هست که در قسمت وسط صورت واقع شده و وظیفه اصلی این مفصل در حقیقت جویدن و هدایت تکلم است ولی بسیار مفصل مبهمی است و یک حرکت ترکیبی دارد در حالی که همه مفصلهای بدن یک حرکت دارند ولی این مفصل حرکت چرخشی دارد و در حین این چرخش یک حرکت نسبت به جلو هم دارد و این ترکیب تصور شخصی که روی مفصل کار می کند برای تشخیص و درمان بیماری بسیار مشکل ساز می کند یعنی تصور سه بعدی از یک حرکت ترکیبی برای انسان اصلا ساده نیست و در طول آموزش این مفصل هیچوقت به سادگی ابهام زدایی نشده وظیفه و کار و بیماری این مفصل به ارتباط پیدا می کند و ما کاری که به واسطه دکتر سمیعی انجام دادیم این بود که بتوانیم با ایجاد یک شبکه درمانی و بعد یک شبکه تشخیص و درمان شبکه ای بتوانیم این ابهام زدایی از مفصل گیجگاهی فکی بکنیم و بیماری هایی که با این مفصل پیدا می کند بتوانیم جدی تر به آن بپردازیم و شیوه درمان را ساده تر کنیم.
س: درمان شبکه ای یعنی درمانی که به واسطه تخصص های دیگر در کنار تخصص مفصل گیجگاهی انجام می شود؟
ج: وقتی بیماری مراجعه می کند به مرکز ما و سردرد یا گردن درد دارد یا دردهای گنگ صورت دارد ممکن است علت و عارضه این بیماری تومور توی مغز باشد یا تومور در بافت های صورت باشد ممکن است مشکلات بینایی داشته باشد و یا ممکن است بخاطر مفصل گیجگاهی باشد در واقع یک شبکه درمانی باید وجود داشته باشد و تشخیص دهد آیا علت این بیماری تومور مغزی است یا بر اثر اختلالات دهان و دندان است . به همین خاطر باید یک شبکه درمانی وجود داشته باشد.
س: مخاطب ممکن است سر درگم شود که چه مشکلی دارد بهتر است بیماری ها را تفریقی چک کنیم ؟
ج: ما از سال 1999 به صورت جدی سعی کردیم نتایج آماری که در بیماران خودمان هستند بررسی کنیم و بتوانیم به یک روش درمان و تشخیص مشخص تری برسیم اولین نتیجه ای که گرفتیم این بود که 85 درصد خانم ها درگیر این بیماری هستند و 15 درصد مراجعین آقایان هستند .آمدیم عارضه های متفاوت را دسته بندی کردیم تا راحتتر بپردازیم و درمان و تشخیص را راحتتر کنیم و در راه ابهام زدایی تلاش بیشتری کرده باشیم .
ما برای اولین بار عارضه ها را به دو گروه تقسیم کردیم یکی عارضه های مختص مفصل گیجگاهی و عارضه هایی که از مفصل دورتر هستند عارضه هایی که مختص مفصل هستند مثل صداهای فکی درد منطقه فک درد منطقه مفصل فک و محدودیت حرکت فک هر سه تای این عارضه مسائلی هستند که باید جدی گرفته شوند .