10000528   @didgah.tv5 
متخصص تغذیه
یکی از مشکلات افزایش وزن در دوران بارداری و شیر دهی است و بیشتر خانم هایی که در دهه چهارم زندگی شان قبل از سنین میانسالی و یائسگی شان دچار افزایش وزن می شوند معمولا این را از دوران بارداری و شیر دهی به ارمغان دارند.
وقتی می بینند افزایش سن چاقی بی رویه زمینه بیماری متابولیکی که نتیجه چاقی است و باعث دیابت و افزایش چربی خون شده است اقدام به رژیم می کنند و فکر می کنند باید اعتصاب غذا داشته باشند در صورتی که اینطور نیست و باید در زمانهای مختلف متناسب بخورند.
خیلی از مادران فکر می کنند در دوران بارداری باید چون دو نفر است به اندازه دو نفر غذا بخورد همین بهانه در دوران شیردهی هم ادامه دارد برای همین هر چیزی که بدنش می کشد می خورد و این باور نادرست است.
خیلی از مادران در دوران بارداری باید وزنشان متناسب افزایش پیدا کند ولی به دلایلی وزنشان بیشتر بالا رفته نباید ناامید شوند و می توانند در دوران شیردهی استفاده کنند که وزنشان را راحت تر کم کنند. در بارداری بین 7 تا 14 کیلو گرم افزایش وزن خواهند داشت.
در دوران شیردهی اگر افزایش وزن زیاد هست می توان از ماه دوم شیردهی رژیم گرفت. اگر مادری تلاش کند وزنش را کم کند خیلی راحت تر می تواند از سایز مرکزی خارج نشود یعنی سایز دور شکم چون از ریسک بیماری های متابولیک هم کم می شود.
یک فردی که در دوره شیردهی هست به سرعت یک فرد معمولی که وزن کم می کند نمی تواند باشد و نمی تواند انرژی دریافتی را محدود کند و فقط 500 کالری اضافه تر می تواند دریافت کند. خیلی از مادران فکر می کنند در دوران شیر دهی باید دو برابر یک فرد معمولی انرژی دریافت کنند . حتی زمانی که کودک به تغذیه معمول می رسد نیاز به این 500 کالری بیشتر هم نخواهد بود.