10000528   @didgah.tv5 
متخصص آی سی یو
بیماران نورولوژی اعصاب و روان بیماران مربوط به بخش ریه بیمارانی که جراحی های بزرگ برایشان انجام شده بعد از عمل باید در این مکان نگهداری شوند بیمارانی که سن بالا دارند و هر نوع جراحی برایشان انجام شده باید به این بخش منتقل شوند بیمارانی که نارسایی کلیه دارد و حالا دچار عفونت هم شده و دیالیزی است بیمار قلبی که افت سطح هوشیاری پیدا کرده و بیمار مغزی و کسی که دو ارگانی شده باید در بخش آی سی یو مراقبت شود که همان بخش مراقبت های ویژه است برای هر بیمار در بخش آی سی یو هر دو بیمار یک پرستار دارد و 50 درصد توان یک پرستار برای یک بیمار استفاده می شود و به ازای هر 6 یا 8 تخت آی سی یو یک متخصص بیهوشی مقیم در بخش ویژه وجود دارد. 12 و نیم درصد وقت یک متخصص در طول 24 ساعت در کنار بیمار خواهد بود.
بیماری که فشار خون و نبض غیر متعادل دارد یا تغییرات شدید دارد به این بخش منتقل می شود در حال حاضر که از سال 1384 کشور ما هم فلوشیپ ها و تخصص آی سی یو رواج پیدا کرد این بخش بصورت درمانی خوبی پیشرفت کرده و بیماری که به یکی از این مشکلات رسیده منتقل می شود به آی سی یو و بعد می تواند برگردد به بخش های عادی که نیاز به مراقبت کمتری دارد.
س: وقتی بیمار در یک مجموعه خاص بستری می شود باید بدانیم نوع تعاملمان با پرسنل آن بخش چگونه باشد و نظرم اینست که بیمار با کادر درمانی درگیری کلامی و ذهنی داشته باشد برای اینکه آن فرد باید با چند نفر در لحظه سر و کار داشته باشد مردمی که بیمار دارند مستاصل هستند و ممکن است پرخاش هم داشته باشند با پزشک و پرستار ولی زمانی که آگاهی داشته باشد آمار خطاهای رفتاری کمتر می شود بیماری که در آی سی یو هست باید به چه نکاتی توجه داشته باشد؟
ج: آی سی یو بخش مسدودی است رفت و آمد هم محدودیت دارد حتی در مورد کادر بیمارستان ملاقاتش محدود است درب هایش بسته است بیماران در فاز نهایی دچار انواع عفونت می شوند انواع آنتی بیوتیک ها در آی سی یو استفاده می شود که باعث می شود خیلی از میکروب ها ی مقاوم در محیط آی سی یو باشند و ترجیح می دهیم مریض را زودتر از این بخش مرخص کنیم چون باکتری های مقاوم تری در این محیط وجود دارد.
رفت و آمد افراد کنترل شده است و این مشکل ایجاد می کند. بیماری که داخل بخش آی سی یو می شود واقعا برای خانواده یک زلزله است و مشخص نیست وضعیتش و بسیار سخت است برای وابستگان بیمار.