10000528   @didgah.tv5 
شعر 25 دی
به روز رسانی بخش شعر
عصر سه شنبه هر هفته
به جز ایام تعطیل

توجه:
لطفا در ابتدای هر پیام عنوان " بخش شعر" را قید نمایید و تا جای ممکن اشعار با ذکر شاعر ارسال شوند. باتشکر

آمین :
گفتی بگو در چه خیالی و حال چیست؟
ما را خیال توست، تورا در خیال چیست؟
جانم به لب رسید، چه پرسی ز حال من؟
چون قوت جواب ندارم، سوال چیست؟
بی ذوق را ز لذت تیغت چه آگهی؟
از حلق تشنه پرس که آب زلال چیست!
گفتم همیشه فکر وصال تو می کنم
در خنده شد که اینهمه فکر محال چیست؟
دردا که عمر در شب هجران گذشت و من
آگه نیم هنوز که روز وصال چیست؟
چون حل نمی شود به سخن مشکلات عشق
در حیرتم که فایده قیل و قال چیست؟!
ای دم به دم به خون هلالی کشیدی تیغ
مسکین چه کرد، موجب چندین ملال چیست؟
هلالی جغتایی

امیری / تهران:
ای یار دور دست که دل می بری هنوز
چون آتش نهفته به خاکستری هنوز
هر چند خط کشیده بر آیینه ات زمان
در چشمم از تمام خوبان، سری هنوز
سودای دلنشین نـخستین و آخرین!
عمرم گذشت و توام در سری هنوز
ای چلچراغ کهنه که زآن سوی سال ها
از هر چـراغ تـازه، فـروزان تری هنوز
بالین و بسترم، همه از گل بپا کنی
شب بر حریم خوابم اگر بگذری هنوز
ای نازنین درخت نخستین گناه من!
از میوه های وسوسه بارآوری هنوز
آن سیبهای راه به پرهیز بسته را
در سایه سار زلف، تو می پروری هنوز
وان سفره شبانه نان و شراب را
بر میزهای خواب، تو می گستری هنوز
با جرعه ای ز بوی تو از خویش می روم
آه ای شراب کهنه که در ساغری هنوز
حسین منزوی

حدیث13آبسرد:
خسته ام از آرزوها، آرزوهای شعاری
شوق پرواز مجازی، بالهای استعاری
لحظه های کاغذی را روز و شب تکرار کردن
خاطرات بایگانی، زندگی های اداری
آفتاب زرد و غمگین، پله های رو به پایین
سقفهای سردوسنگین، آسمان های اجاری
عصر جدولهای خالی، پارک های این حوالی
پرسه های بی خیالی،نیمکت های خماری
رونوشت روزها را روی هم سنجاق کردم:
شنبه های بی پناهی،جمعه های بی قراری
عاقبت پرونده ام را با غبار آرزوها
خاک خواهد بست روزی، باد خواهد برد باری
روی میز خالی من،صفحه باز حوادث:
در ستون تسلیت ها، نامی از ما یادگاری!
قیصرامین پور

فاطمه 21 تبریز :
منشین چنین زار و حزین چون روی زردان
شعری بخوان،سازی بزن، جامی بگردان
ره دور و فرصت دیر اما شوق دیدار
منزل به منزل می‏رود با رهنوردان
من بر همان عهدم که با زلف تو بستم
پیمان شکستن نیست در آیین مردان
گر رهرو عشقی تو پاس ره نگهدار
بالله که بیزار است ره زین هرزه گردان
صد دوزخ اینجا بفسرد آری عجب نیست
گر درنگیرد آتشت با سینه سردان
آنکو به دل دردی ندارد آدمی نیست
بیزارم از بازار این بی‏هیچ دردان
آری هنر بی عیب حرمان نیست لیکن
محروم تر برگشتم از پیش هنردان!
با تلخکامی صبر کن ای جان شیرین
دانی که دنیا زهر دارد در شکردان
گردن رها کن سایه از بند تعلق
تا وارهی از چنبر این چرخ گردان!
هوشنگ ابتهاج

خددادی / فارس:
پشه ای در استکان آمد فرود
تا بنوشد آنچه واپس مانده بود
کودکی از شیطنت بازی کنان
بست با دستش دهان استکان
پشه دیگر طعمه اش را لب نزد
جست تا از دام کودک وارهد
خشک لب می گشت، حیران، راه جو
زیر و بالا، بسته هرسو، راه او
روزنی می جست در دیوار و در
تا به آزادی رسد بار دگر
هرچه بر جهد و تکاپو می فزود
راه بیرون رفتن از چاهش نبود
آنقدر کوبید بر دیوار سر
تا فروافتاد خونین بال و پر
جان گرامی بود و آن نعمت لذیذ
لیک آزادی گرامی تر، عزیز
فریدون مشیری

سیده آرمیتا28مازندران:
حس وحال همه ثانیه ها ریخت به هم
شوق یک رابطه باحاشیه ها ریخت به هم
گفته بودم به کسی عشق نخواهم ورزید
آمدی و همه فرضیه ها ریخت به هم!
روح غمگین تو درکالبدم جاخوش کرد
سرفه کردی و نظام ریه هاریخت به هم
درکنارتو قدم می زدم و دور و برم
چشمها پرخون شد؛ قرنیه ها ریخت به هم
روضه خوان خواست که ازغصه مایادکند
سینه ها پاره شد و مرثیه هاریخت به هم
بغض کردیم وحسودان جهان شاد شدند
دلمان تنگ شد و قافیه ها ریخت به هم
من که هرگز به تو نارو نزدم حضرت عشق!.
پس چرا زندگی ما ریخت به هم ؟!ا
امیدصباغ نو

هستی/ طالقان:
چقدر بد شده دنیا چقدر بد شده ایم
به جای گرمی آغوش، دست رد شده ایم
تو از من آن همه دور و من از تو اینهمه دور
شبیه آن چه که بیگانه می شود شده ایم
میان پیله احساسمان تفاهم نیست
که در منیت خود حبس تا ابد شده ایم
من و تو میوه یک شاخه ایم و یک ریشه
جدا جدا شده ایم و سبد سبد شده ا یم
چقدر عیب نما و چقدر عیب شمار!
شبیه آینه های تمام قد شده ایم
محمد سلمانی


***انتقاد، پیشنهاد و حمایت در رابطه با پیام نمای پنج:
پیامک به شماره : 30000162
تماس در تهران 162 و سایر شهرها 2781 - 021