10000528   @didgah.tv5 
شعر 10 بهمن

به روز رسانی بخش شعر
عصر سه شنبه هر هفته
به جز ایام تعطیل

توجه:
لطفا در ابتدای هر پیام عنوان " بخش شعر" را قید نمایید و تا جای ممکن اشعار با ذکر شاعر ارسال شوند. باتشکر

خددادی.فارس:
تا که نامت بر زبان آمد زبان آتش گرفت
سوختم، چندان که مغز استخوان آتش گرفت
حیدر آمد، خاک همچون باد، گرم گریه شد
خواست تا غسلت دهد آب روان آتش گرفت!
هان چه می پرسی چه پیش آمد؟ زمین را آب برد
بادبان کشتی پیغمبران آتش گرفت
یک طرف ماه مرا ابر سیاه فتنه کشت
یک طرف از درد غربت کهکشان آتش گرفت
رفت سمت آسمان روحت! زمین از شرم سوخت
در زمین جسم تو گم شد! آسمان آتش گرفت
علیرضا قزوه

هستی. طالقان:
نه فقط از تو اگر دل بکنم می ‌میرم
سایه‌ات نیز بیفتد به تنم می ‌میرم
بین جان من و پیراهن من فرقی نیست
هر یکی را که برایت بکنم می ‌میرم
برق چشمان تو از دور مرا می‌گیرد
من اگر دست به زلفت بزنم می ‌میرم
بازی ماهی و گربه است نظربازی ما
مثل یک تُنگ شبی می‌شکنم می‌ میرم
روح برخاسته از من، ته این کوچه بایست
بیش از این دور شوی از بدنم می ‌میرم
کاظم بهمنی

سیمرغ16الشتر:
هر جا بهاری در کفن شد، شد! مبارک باد
هرجا نسیمی بی وطن شد، شد! مبارک باد
مستی اگر پیمانه ای را بشکند خیر است
ساقی اگر پیمان شکن شد، شد! مبارک باد
فرمود صید آهوان مست شیرین است
وقت دویدن‌های من شد! شد مبارک باد
جایی که دل آتش بگیرد جای ماندن نیست
وقت فرار از خویشتن شد! شد مبارک باد
آتشفشانی تازه در راه است؛ آیا کوه
آماده‌ عاشق شدن شد؟ شد! مبارک باد

فاضل نظری

سیده آرمیتا28مازندران:
ای که مأیوس از همه سویی ،به سوی عشق روکن
قبله دل هاست اینجا،هرچه خواهی آرزوکن
تادلی آتش نگیردحرف جانسوزی نگوید
حال ماخواهی اگر،ازگفته ی ما جستجو کن
زردرویی درمیان گل رخان عیب است برمن
روی زردم رابه خون ای دیده گاهی شستشو کن
چرخ کجرو نیست، توکج بینی ای دورازحقیقت
گرهمه کس را نکو خواهی،بروخودرانکوکن
کشت تنهایی مرا ای دوست برمن رحمت آور
مردم ازخاموشی ای دل بامن آخر گفتگوکن
چون خیال دوست،من چیزی نشاط آور ندیدم
هرزمان فرسوده دل گشتی "نظاما" یاد اوکن
نظام وفا

امیری. تهران:
چیزی از خود هر قدم زیر قدم گم می کنم
رفته رفته هر چه دارم چون قلم گم می کنم
بی نصیب معنی ام کز لفظ می جویم مراد
دل اگر پیدا شود،دیر و حرم گم می کنم
تا غبار وادی مجنون به یادم می رسد
آسمان بر سر، زمین زیر قدم گم می کنم
دل، نمی ماند به دستم، طاقت دیدار کو؟
تا تو می آیی به پیش، آیینه هم گم می کنم
قاصد ملک فراموشی کسی چون من مباد
نامه ای دارم که هر جا می برم گم می کنم
بر رفیقان (بیدل) از مقصد چه سان آرم خبر؟
من که خود را نیز تا آنجا رسم گم می کنم
بیدل دهلوی

محمدناصحی 29 دامغان:
افسوس که ایام جوانی بگذشت
حالی نشد و جهان فانی بگذشت
مطلوب همه جهان نهان است هنوز
دیدی همه عمر در گمانی بگذشت؟
امام خمینی (ره)

زهرا مدنی 18:
اشتیاقی که به دیدار تو دارد دل من
دل من داند و من دانم و دل داند و من
مولانا

حدیث 13 آبسرد :
عشق، شوری در نهاد ما نهاد
جان ما در بوته سودا نهاد
گفت و گویی در زبان ما فکند
جست و جویی در درون ما نهاد
از خمستان جرعه ای بر خاک ریخت
جنبشی در آدم و حوا نهاد
دم به دم در هر لباسی رخ نمود
لحظه لحظه جای دیگر پا نهاد
چون نبود او را معین خانه ای
هر کجا جا دید،رخت آنجا نهاد
حسن را بر دیده خود جلوه داد
منتی بر عاشق شیدا نهاد
یک کرشمه کرد با خود، آن چنانک
فتنه ای در پیر و در برنا نهاد
تا تماشای جمال خود کند
نور خود در دیده بینا نهاد
تا کمال علم او ظاهر شود
این همه اسرار بر صحرا نهاد
شورو غوغایی بر آمد از جهان
حسن او چون دست در یغما نهاد
چون در آن غوغا عراقی را بدید
نام او سر دفتر غوغا نهاد
فخرالدین عراقی

 

م.تقی پور 40 آذربایجان:

دیر آمدم.دیر آمدم.در داشت می سوخت
هیئت، میان "وای مادر" داشت می سوخت
دیوار دم می داد؛ در بر سینه می زد
محراب می نالید؛منبر داشت می سوخت
جانکاه: قرآنی که زیر دست و پا بود
جانکاه تر: آیات کوثر داشت می سوخت
آتش قیامت کرد؛ هیئت کربلا شد
باغ خدا یک بار دیگر داشت می سوخت
یاد حسین افتادم آن شب آب می خواست
ناصر که آب آورد سنگر داشت می سوخت
آمد صدای سوووت؛ آب از دستش افتاد
عباس زخمی بود اصغر داشت می سوخت
سربند یازهرای محسن غرق خون بود
سجاد، از سجده که سر برداشت، می سوخت
باید به یاران شهیدم می رسیدم
خط زیر آتش بود؛ معبر داشت می سوخت
برگشتم و دیدم میان روضه غوغاست
در عشق، سر تا پای اکبر داشت می سوخت
دیدم که زخم و تشنگی اینجا حقیرند
گودال، گل می داد و خنجر داشت می سوخت
شب بود و بعد از شام برگشتم به خانه
دیدم که بعد از قرن ها در داشت می سوخت

ما عشق را پشت در این خانه دیدیم
زهرا در آتش بود؛ حیدر داشت می سوخت

حسن بیاتانی


***انتقاد، پیشنهاد و حمایت در رابطه با پیام نمای پنج:
پیامک به شماره : 30000162
تماس در تهران 162 و سایر شهرها 2781 - 021