10000528   @didgah.tv5 
شهید دكتر محمد علی فیّاض بخش
شهید فیاض بخش در سال 1316 در محله بازار أهنگرهای تهران و در خانواده ای مذهبی و خیر به دنیا آمد . تحصیلات ابتدائی را در مدرسه خسروی هفت تن بازار و دوره متوسطه را در دبیرستان مروی به پایان رسانید كه در تمام طول تحصیل شاگرد ممتاز بود . و در همان زمان دروس قدیمی, جامع المقدمات و ادبیات عربی را نزد یكی از طلاب تهران فرا گرفت كه این أموزش تا اواسط دوران دانشگاه ادامه یافت و خود را به مفهوم واقعی وقف مستضعفین جامعه نمود. تعلیمات اسلامی و مكتبی, از ایشان فردی مومن و مسلمان ساخت كه در تمام طول زندگی خود هیچ گاه از اشاعه فرهنگ اسلامی غافل نبود و حتی بیماران قدیمی ایشان كه از ناحیه تفرش و رود بار كه شهید خدمت سربازیش را در آنجا گذراند و یا سقز و سبزوار و دهات كردستان, هنوز به مطلب او مراجعه می كردند خاطرات زیادی از مساجد و أب انبارها و حمام های كه ایشان بانی خویش بودند , دارند .