10000528 
دربـاره ما :

پیام نما یک مجله نوشتاری تلویزیونی است که شامل ۸۰۰ صفحه اصلی و تعدادی زیر صفحه می باشد و در کلیه ساعات شبانه روز قابل دسترس بیننده تلویزیون است که با توجه به قابلیت گیرنده های دیجیتال با سرعت و کیفیت بالایی قابل دریافت می باشد لذا یک تابلو اعلانات عمومی به گستره تعداد تلویزیون ها است.

پیام پایتخت (پیام نمای شبکه 5 سیما) دارای بخش های گوناگون است
باشگاه دیدگاه
کسب و کار
خواندنی ها
علم و دانش
شعر و داستان
روانشناسی موفقیت
یادداشت های سلامتی
لبخندانه
نجوم
مشاهیر